Miksi?

Harjoitteluja tulee suorittaa hyväksyttyä tutkintoa varten loma-aikoina yhteensä 4 kk (24 op). Harjoittelun alle kuuluvat amanuenssuurit, lääkärin viransijaisuudet ja tutkijana toimiminen. Vähintään 3 kk tästä on oltava vuodeosasto- tai poliklinikkatyöskentelyä sairaalassa tai terveyskeskuksessa ja max. 1 kk tutkimusta. Lyhin harjoitteluksi hyväksyttävä yhtäjaksoinen pätkä yhdessä paikassa on 3 viikkoa. Opintopisteitä harjoittelusta voi saada vasta kolmannen vuoden opintojen jälkeen, vaikka amanuenssuureja voi itsenäisesti paikkoja hakemalla saada jo aiemminkin.

Mitä?

Amanuenssina perehdyt käytännön toimintaan, mutta et ole itse ensisijaisesti vastuussa potilaasta joiden hoitoon osallistut. Käytännössä amanuenssina seurataan lääkärin työtä. Työaika on sama kuin työpisteen virkalääkärien perustyöaika eli n.37-38h/vko.

Missä?

Amanuenssiharjoittelun voi suorittaa kaikissa kotimaisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, mutta ei yksityisillä palveluntuottajilla. Jos haluat suorittaa amanuenssuureja ulkomailla, esim. Vaihto-opiskelun yhteydessä, sovi asiasta etukäteen ennen vaihtoa kyseisen alan professorin kanssa.

Amanuenssipaikan haku tiedekunnan kautta

Tiedekunta jakaa amanuenssipaikkoja loma-ajoille TAYS:iin ja läheisiin yksiköihin (Hämeenlinna, Seinäjoki, Lahti, Pori, Valkeakoski, Vammala). Tiedekunta ei välitä paikkoja terveyskeskuksiin. Opintokoordinaattorit pitävät amanuenssi-infon 3.vuosikurssille syyslukukaudella. Kesät jakautuvat kolmeen n.4 viikon ajanjaksoon, joista opiskelija toivoo itselleen sopivimman. Sen lisäksi opiskelija toivoo 3 mieluisinta osastoa. Kesähaku avautuu helmikuussa ja jouluhaku lokakuussa (4.vsk->). Kesän paikkojen jako suoritetaan maaliskuussa, ja jakojärjestys tapahtuu kolmosvuosikurssilaisille arpomalla. Lisää tietoa näistä amanuenssuureista löytyy tiedekunnan ja TAYS:n sivuilta.

Amanuenssipaikan haku itsenäisesti

Amanuenssipaikan voi hakea itsenäisesti esimerkiksi terveyskeskuksesta, alue- tai keskussairaalasta. Tällöin yhteyttä voi ottaa suoraan paikan ylilääkäriin. Tiedekunnan paikkoihin (TAYS yms.) ei voi hakea itsenäisesti, vaan ne menevät tiedekunnan kautta. Jos suunnittelet hakevasti muualle Suomeen, huomaat että osassa sairaaloista saattaa olla kiintiöitä läheisen lääkiksen opiskelijoille.

Palkka?

Amanuenssin minimipalkka määräytyy voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaan, ja se on sama kurssiasemasta riippumatta (Huom! Jos toimit viransijaisen nimikkeellä, palkkauskin on sen mukainen). Toukokuussa 2019 amanuenssin palkka oli noin 1610 €/kk.