Kaikkea ei opi kirjoista

Suomen Medisiinariliitto on lähettänyt maanantaina 4.3. Opetus- ja kulttuuriministeriölle, yliopistojen rehtoreille sekä lääketieteellisten tiedekuntien johdolle kannanoton sisäänottomäärien laskemisen puolesta.Kannanotossa esitetään erityinen huoli siitä, että sisäänottomäärien…