Haaveet sisäänottomäärien laskemiseksi kohtuulliselle tasolle resursseihin nähden karisivat maaliskuun tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tampereen lääketieteen opiskelijoiden vuotuinen sisäänottomäärä on kasvanut viiden vuoden aikana 105:stä 145:een (tämän kevään haussa 135) ja LL-opiskelijoiden määrä tiedekunnassa on ensi syksyllä 22 % suurempi kuin viisi vuotta sitten. Jos sisäänottomäärä ei laske nykyisestä, vuonna 2022 LL-opiskelijoita on tiedekunnassamme arviolta 848 eli 194 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2015!

Nyt isot kurssit (sisäänottomäärä 145) alkavat lähestyä klinikkaa, jossa jo pienemmillä kursseilla (105 ja 117 sisäänotto) on ahdasta, ryhmäkoot ovat isoja ja potilaita ei riitä tutkittavaksi. Samalla preklinikkaan täytyy järjestää yhä usempia opetuskertoja opiskelijamäärien lisääntyessä, ryhmät paisuvat ja opetussisältöä siirretään yhä enemmän opiskelijan itsenäisesti omaksuttavaksi. Yhtälö on mahdoton.

Uusi ministeriön ehdottama yliopistojen rahoitusmalli astuu voimaan 2021 ja se korostaa entisestään suoritettujen tutkintojen perusteella yliopistolle myönnettävän rahan osuutta. Lääketieteen opiskelijat valmistuvat pääsääntöisesti ajallaan ja tutkinnon kesken jättäneiden määrä on lähestulkoon olematon. Yliopistolla on siis paineita pitää LL-tutkintojen määrä ennallaan tai jopa lisätä sitä. LL-tutkinnoista syntyvä raha ei kuitenkaan ole korvamerkittyä LL-tutkinto-ohjelmalle, vaan sitä voidaan käyttää yliopiston sisäisesti esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien käyttöön.

Reilu kymmenkunta Tampereella edunvalvonnan parissa työskentelevää opiskelijaa ovat alkuvuodesta asti keränneet aineistoa tukemaan opiskelijoiden näkemystä siitä, että opetusresurssit ja opiskelijamäärät eivät kohtaa. Monet professorit, kliiniset opettajat sekä opetuskoordinaattorit ovat kyselyissä ilmaisseet huolensa siitä, että ryhmäkoot kasvavat, toimenpiteiden toistot vähenevät, tärkeää opetusta joudutaan karsimaan ja potilaat väsyvät isoihin kandiryhmiin. Lisäksi isojen opiskelijamäärien pyörittäminen ja meille sopivien opetustilojen löytäminen tuottaa yhä enemmän haasteita. Tampereen SML-edustajien aloitteesta myös Suomen Medisiinariliitto julkaisi kannanoton opiskelijamäärien ja opetusresurssien epäsuhtaisuudesta. Lisäksi 2018 julkaistun Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) raportin mukaan opetus toteutuisi paremmin pienemmissä ryhmissä.

Näiden perustelujen valossa LL-tutkinnon suunnittelutoimikunta (TST) sekä tiedekunnan johtoryhmä (mm. dekaanit, varadekaanit ja jotkut professorit) esittivät tiedekuntaneuvostolle, että sisäänottomäärää tulisi laskea vuonna 2020 120:een opiskelijaan. Maaliskuun tiedekuntaneuvoston kokouksessa järjestettiin asiasta äänestys: joko 120 sisäänotto tai 135 sisäänotto. Kokouspöytäkirjasta käy ilmi, että 120 sisäänotto sai 7 ääntä: ehdotusta äänestivät kaikki viisi opiskelijaedustajaa, yksi LL-puolen professori, sekä koulutusjohtajamme. Toinen vaihtoehto 135 sai 9 ääntä ja täten yliopiston rehtorille esitetään vuoden 2020 sisäänottomääräksi 135.

Koska opetusresursseja ei voida enempää lisätä vaan pikemminkin on säästöpaineita, tullaan tiedekunnassamme tekemään sopeuttamistoimia. Tähän mennessä on pohdittu kliinisten opettajien vapauttamista tutorointivelvollisuudesta sekä itseopiskelun lisäämistä. On selvää, että opetuksen laatu tulee kärsimään, mutta vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *