Koko TLK:n hallituksen tavoitat osoitteesta tlk-hallitus(ät)lists.tuni.fi

Tiedotusasioissa yhteydenotot tiedottajaan (tiedotus(ät)tampereenkandit.fi)

Yritysyhteistyöasioissa ota ystävällisesti yhteyttä seuran isäntään ja emäntään (isanta(ät)tampereenkandit.fi tai emanta(ät)tampereenkandit.fi)

Hallituksen vastaavien tehtävät ja yhteystiedot

Emilia Tapio, CIV
Puheenjohtaja

Juho Luomajoki, CVI
Varapuheenjohtaja, alumnivastaava

Rosa Mäkelä, CIV
Tiedottaja

Jonne Järvinen, CVI
Sitsivastaava, alumnivastaava

Sami Lumperoinen, CV
Liikuntavastaava, kansainvälisyysvastaava

Erkka Tommola, CV
Kulttuurivastaava, excuvastaava

Iida-Elisa Launonen, CV
Hyvinvointivastaava, ympäristövastaava

Saara Huusko, CIV
Opintoasiainvastaava

Jasmine Niemelä, CIII
Liikuntavastaava, hyvinvointivastaava 

Marjut Kettunen, CII
Kulttuurivastaava, excuvastaava

Saila Sippola, CIII
Ympäristövastaava, hyvinvointivastaava

Veera Kiramo, CII
Opintoasiainvastaava

Ville Saarimäki, CIII
Sitsivastaava, vapaa-aikavastaava

Vastuualueet

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja pitää näpeissään kokonaiskuvaa TLK:n toiminnasta, eli katsoo että TLK:ssa tapahtuu sitä mitä pitääkin. Hän huolehtii pääsihteerin ja muun hallituksen kanssa siitä, että TLK:n toiminta on sääntöjen ja lakien mukaista. Puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä vieden eteenpäin hallituksen tavotteita ja valmistelee hallituksen kokousten esityslistat yhdessä pääsihteerin kanssa. Puheenjohtaja edustaa seuraa virallisluonteisissa tilaisuuksissa ja pitää yhteyttä Tampereen yliopiston ylioppilaskuntaan ja muihin yhteistyöjärjestöihin, kuten sisarseuroihin. Puheenjohtaja vastaa kandidaattiseuralle tulevista mediayhteydenotoista.
+‭35844 988 7996‬
puheenjohtaja(at)tampereenkandit.fi

OPINTOASIAINVASTAAVA

Tehtäviin kuuluu kandiseuralaisten edunvalvonta opintoihin liittyvissä asioissa ja toimiminen välikätenä opiskelijoiden ja opetushenkilöiden välillä ongelmatilanteissa. Opintoasiainvastaavat koordinoivat edunvalvontavaliokuntaa (EVA), johon kuuluvat hallinnon opiskelijajäsenet eli hallopedit ja SML:n hallituksen Tampereen jäsenet. Opintoasianvastaavat koordinoivat lisäksi hallopedien valintaa. Hallopedejä on jaksonsuunnitteluryhmissä, tutkinnonsuunnittelutoimikunnassa (TST), tiedekuntaneuvostossa, med-kehittämistoimikunnassa, TOPPA-kokouksessa ja tehtäväntäyttötyöryhmissä. Opintoasiainvastaavat järjestävät vuosittain TLK:n vuoden opetushenkilö -gaalan. He tekevät myös yhteistyötä SML:n ja Tamyn koulutuspoliittisten sektorien kanssa.
opintoasiainvastaavat(at)tampereenkandit.fi

HYVINVOINTIVASTAAVA

Hyvinvointivastaavat toimivat jokaisen kandiseuralaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiivistä yhteistyötä tehdään niin fuksitoimikunnan, kurssien silmujen, kuten myös YTHS:n kanssa. Pestissä pääsee toteuttamaan omia pieniä ja suuria näkemyksiään opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteishengen parantamiseksi. Vastaavat tekevät parhaansa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja lisäksi kuuntelevat mielellään myös seuralaisten omia ehdotuksia ja ideoita asiaan liittyen! Tärkeä tehtävä on myös toimiminen TLK:n häirintäyhdyshenkilöinä, joita voi aina lähestyä asian tiimoilta.
hyvinvointivastaavat(at)tampereenkandit.fi

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavat nauttivat himourheilijoiden maineesta ja siinä sivussa vähän järkkäilevät kandiseuralaisille erilaisia liikunnallisia tapahtumia, mm. Handelsbanken Games (keväällä ja syksyllä), Attendo Cup sekä Wappukyykkä. Atalpan liikuntavuorojen varaaminen ja koordinointi kuuluu myös liikuntavastaavien hommiin. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös erilaisia liikuntakokeiluja.
liikuntavastaavat(at)tampereenkandit.fi

ALUMNIVASTAAVAT

Alumnivastaavat ovat linkki TLK:n ja TLK:sta valmistuneiden välillä. Tehtäviin kuuluu valmistuvalta kurssilta jäsenten ja alumniyhteyshenkilön hankkiminen sekä alumnijäsenyyden eduista tiedottaminen. Alumnivastaavat raapustavat alumnikirjeen pari kertaa vuodessa ja tiedottavat TLK:n tapahtumien alumnikiintiöstä. Myös alumnitapahtumien ja alumnien toivoman yhteistyön toteuttaminen kuuluu kuvaan mahdollisuuksien ja ideoiden mukaan. Kaikissa alumneihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä alumnivastaavat(at)tampereenkandit.fi

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurivastaavat tiedottavat paikallisista kulttuuritapahtumista, järjestävät kulttuurinjanoisten kandiseuralaisten iloksi esim. teatteri- ja stand-up -reissuja, isännöivät lääkisten speksejä ja järjestävät oman mielensä mukaan kertaluontoisia kulttuuritapahtumia, esim. sushi-illan.
kulttuurivastaavat(at)tampereenkandit.fi

VAPAA-AIKAVASTAAVA

Järjestää sitsejä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä muuta mukavaa kandiseuran iloksi. Repertuaariin kuuluu mm. Valkohaalarisitsit Indecsin ja SOS:in kanssa, Kauppisitsit Kaupin ainejärjestöjen kanssa sekä G3-sitsit Boomin ja Indecsin kanssa. Lisäksi vastaava voi järjestää muitakin vapaa-ajantapahtumia kysynnän ja oman oman mielikuvituksen mukaan (mm. oscarvalvojaiset). Vapaa-aikavastaavien apuna on tapahtumatiimi, jonka kautta kuka tahansa TLK:lainen voi järjestää mieleisiään tapahtumia. Vapaa-aikavastaavat toimivat myös ekskursiovastaavina. Ekskursio on yhteinen reissu toiseen kaupunkiin tekemään jotain kivaa! Useimmiten tämä tarkoittaa jonkin toisen kaupungin approssa vierailua (Kappro Jyväskylään lokakuussa ja AATU Turkuun toukokuussa) tai jossain mielenkiintoisessa kohteessa vierailua. Jos mielessä on joku hauska tapahtuma tai kohde, jonne porukalla olisi kiva lähteä, kannattaa rohkeasti ehdottaa!
vapaa-aikavastaavat(at)tampereenkandit.fi

TIEDOTUSVASTAAVA

Tiedotusvastaava pitää jäsenistön ajan tasalla TLK:n hallituksen päätöksistä, TREY:n asioista sekä Medisiinariliiton uutisista. Perinteisesti tiedottaja on hallinnoinut TLK:n sähköpostilistoja ja lähetellyt sähköposteja, mutta viimevuosina monikanavainen viestintä ja sosiaalisen median rooli on korostunut. Tiedottajalle kuuluukin TLK:n Slackin hallinnointi ja Instagram-tilin sisällöntuotto sekä seuran toiminnan ja jäsenistön näkyvyyden edistäminen. Tiedottaja voi esimerkiksi koordinoida jäsenistölle MyDay-tempauksia ja päivittää someen muiden toimijoiden ja jäsenistön välittämää materiaalia tapahtumista. Tiedottajan tehtävässä pääsee tutustumaan koko TLK:n ja kansallisen medisiinarikentän toimintaan sekä toteuttamaan omaa visiotaan! tiedotus(at)tampereenkandit.fi

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA

KV-, eli kansainvälisyysvastaava, pitää huolta neloskurssin Abdominal complaints -jaksolle saapuvista Erasmus-vaihtareista. Tehtävänä on rekrytä ja kouluttaa kevään aikana oma kv-tuutori jokaiselle vaihtarille sekä pitää huolta että tuutorit hoitavat hommansa ja että vaihtareilla kaikki on hyvin ja että he pääsevät mukaan osallistumaan TLK:n toimintaan. Lisäksi hän virittelee TLK:n kysynnän ja oman kiinnostuksen mukaan yhteistyökuvioita ulkomaisten kollegoiden kanssa.
kv-vastaavat(at)tampereenkandit.fi

YMPÄRISTÖVASTAAVA

Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia, että TLK toteuttaa ympäristöohjelmansa mukaisia tavoitteita. Ympäristövastaava kehittää TLK:n toimintaa ympäristön kannalta kestävämmäksi. Lisäksi ympäristövastaava pyrkii edistämään kandiseuralaisten tietoisuutta vastuualueensa aiheista esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja kampanjoita.
ymparistovastaava[at]tampereenkandit.fi