Hyvästi Tampereen yliopisto

Nyt se tapahtuu – Tampereen yliopisto ja sen mukana Lääketieteen ja Biotieteiden tiedekunta lakkaa olemasta vuoden vaihtuessa. Hyvästit sanotaan siirtymäajan jälkeen myös sukunimi.etunimi.x@student.uta.fi-sähköpostille. Ihan kaikki ei kuitenkaan ole mennyttä, sillä tilalle tulee onneksi Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta ja etunimi.sukunimi@tuni.fi-sähköposti!

Tampere3 lienee noin pääpiirteissään tuttu projekti jokaiselle – perusajatuksena on yhdistää Tampereen kolme korkeakoulua yhdeksi uudeksi korkeakouluksi, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden asettamiin haasteisiin (lue: säästöpaineisiin) nykyistä mallia paremmin. Lopulta koko homma on toteutumassa siten, että Tampereen yliopisto ja Tampereen Teknillinnen Yliopisto yhdistyvät säätiöyliopistoksi, joka ostaa Tampereen ammattikorkeakoulun.

Se, miten uudistus käytännössä vaikuttaa medisiinarin elämään on ollut pitkään hämärän peitossa. Lopullinen vastaus voitaneen lukea vasta vuosien päästä TLK:n historiikista, mutta ainakin jotain tiedetään jo nyt:

Ensinnäkin lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman lisäksi uuteen Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan kuuluvat bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, josta voi jatkossa valmistua sekä diplomi-insinööriksi että filosofian maisteriksi. Jatkossa kampuksella näkyy siis entistä enemmän teekkareita.

Suoraan se ei vaikuttane lääketieteilijöiden arkeen, mutta jatkossa tekniikkaa ja biotieteitä haluttaneen yhdistää yhä enemmän lääketieteen koulutukseen ja tutkimukseen. Esimakua tästä on tämän vuoden syksystä lähtien käynnissä ollut fuksivuoden opintojen yhdistäminen. Jatkossa onkin syytä huolehtia siitä, että lääketieteen koulutuksen fokus säilyy ihmisten kohtaamisessa ja hoitamisessa. Toivottavasti uusi yliopistossa muistetaan, mikä sen slogan on: Ihminen ratkaisee.

Toisekseen uuden yliopiston aloittaminen voi tarkoittaa muutoksia koulutusohjelmien resursointiin. Vielä ensi vuodelle suuria muutoksia ei ole tulossa, mutta valistuneet arvailijat ovat esittäneen vuodelle 2020 kohdistuvan säästöpaineita. Yliopistorakenteen uudistaminen on mukavaa, mutta halpaa se ei ole – ja uudistusten tuomien kustannusten lisäksi yliopistolla taakkanaan jo ennestään kiristyneet rahoituskehykset.

Kolmantena uudistus tarkoittanee parempaa korkeakoulukulttuuria ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen lääketieteen ulkopuolella. Opintojen tekeminen ja yhdistely TTY:n, TaY:n ja Tamkin kampuksilta on jatkossa entistä helpompaa, minkä lisäksi kaikki korkeakoulut tulevat toimimaan samoilla teknisillä alustoilla. Odotettavissa on yhteisen ylioppilaskunnan myötä myös teekkari- ja humanistikulttuurien lähentyminen – hyvässä ja pahassa.

Joel Kontiainen

Puheenjohtaja

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry