Mitä hyvinvointi on?

Hyvinvoinnin voidaan nähdä koostuvan kolmesta osa-alueesta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, ja näiden välisestä tasapainosta. Fyysiseen hyvinvointiin liittyy riittävä lepo, monipuolinen ruokavalio ja liikunta. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyy mm. stressin hallinta, mieliala sekä itsensä arvostaminen. Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään sosiaalisen verkoston, johon kuuluvat esimerkiksi perhe ja ystävät. Lääketieteen opinnot ovat suurelta osin vaativia ja toisinaan niin fyysistä kuin psyykkistä suorituskykyä koettelevia. Tämän vuoksi on tärkeää, että omaan hyvinvointiin ja opinnoissa jaksamiseen kiinnitetään huomioita jo alusta alkaen.

Lääketieteen opiskelijan hyvinvoinnista huolehditaan kolmella tasolla. TLK:n hyvinvointivastaavat järjestävät hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tempauksia, sekä auttavat hyvinvointiin tai sosiaalipoliittisiin asioihin (asuminen, toimeentulo jne.) liittyvissä asioissa. Kursseilla on myös omat hyvinvointivastaavat, silmut, jotka järjestävät kurssille leppoista ohjelmaa ja pitävät yhteyttä YTHS:n kanssa. Koko yliopiston tasolla hyvinvoinnista ja sosiaalipoliittisista asioista vastaa Trey. Näiden nettisivujen alalehdiltä löydät paljon linkkejä Treyn nettisivuille ja yhteystiedot toimijoihin.

Hyvinvointivastaaviin voi aina olla yhteydessä, mikäli on kokenut tai todistanut seksuaalista häirintää tai kiusaamista. Häirintä- ja kiusaamistilanteet käydään yhdessä läpi ja toimenpiteisiin ryhdytään vain kiusaamista tai häirintää kokeneen aloitteesta. Hyvinvointivastaavat toimivat aina ehdottoman luottamuksellisesti. Näissä asioissa auttavat myös Treyn häirintäyhdyshenkilöt.

TLK:n hyvinvointiblogin postaukset: