Opinnoissa jaksaminen

Lääketieteen opinnot ovat laajat ja ajoittain raskaat verrattuna moniin muihin oppialoihin. Opinnot ovat pitkälti pakollisia, eikä tutkinnon rakenteeseen voi itse juurikaan vaikuttaa. Siksi onkin tärkeää, että medisiinari huolehtii hyvin myös omasta terveydestään, jaksamisestaan sekä hyvinvoinnistaan. Tämä on tärkeä taito oppia myös tulevaa työelämää, potilaita ja kollegoita ajatellen.

TLK:n jäsenkyselyn mukaan lääketieteellisen opiskelijoista 5% kärsii jatkuvasti jaksamisen ongelmista ja jopa 23,4% usein. Suorittamisen kulttuuri elää vahvasti tunnollisten opiskelijoiden ja lääkärikunnan keskuudessa, eikä omista mielenterveyden ongelmista ole helppoa puhua suoraan. Ongelmiin liittyy tarpeeton määrä häpeää ja salailua, vaikka todellisuudessa tarvitsisimme avointa keskustelua muun muassa masennuksesta, jaksamisesta sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta.

Avoimuuden lisäämiseksi TLK ry:n hyvinvointivastaavat ovat perustaneet opiskelijoille hyvinvoinnin vertaisryhmän, joka tarjoaa mahdollisuuden puhua avoimesti ja luottamuksellisesti opinnoissa jaksamisesta. Medisiinarin on tärkeä oppia tunnistamaan ylikuormittuneisuus ja jatkuvat stressitilat ja niiden hallitseminen. Vaativat opintojen vastapainoksi tarvitaan palautumisen keinoja, jotka voivat vaihdelle suuresti yksilöiden välillä. Peruspilareita palautumiseen ovat kuitenkin riittävä uni, liikunta, ravinto sekä mielekkäät harrastukset.

Yliopiston tasolla opiskelijan hyvinvointia tukevat mm. opetuskoordinaattorit ja Tampereen yliopiston opintopsykologi.Kurssikohtaiset opetuskoordinaattorit toimivat lääkisläisen apuna kunkin lukuvuoden ajan ja heidän puoleensa voi kääntyä myös terveyttä ja jaksamista koskevissa asioissa. Yliopiston opintopsykologin tavallisimmat yhteydenoton aiheet ovat stressi, ahdistuneisuus sekä kuormittavat elämäntilanteet. Näissä asioissa kannattaa kääntyä myös YTHS:n puoleen.

Stressinhallintaan ja rentoutumiseen hyviä harjoitteita voit löytää myös esim. Suomen mielenterveysseuran sivuilta.

Jokin tietty asia liittyen opiskelijan terveyteen ja jaksamiseen kiinnostaisi kovasti?

Ota rohkeasti yhteyttä TLK:n hyvinvointivastaaviin! TLK ottaa mielellään vastaan ideoita terveyttä ja jaksamista käsitteleviin tapahtumiin ja tempauksiin! Mikäli tapahtumien järjestäminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua järjestämään haluamasi tapahtuman!

TLK:n hyvinvointivastaavien yhteystiedot: hyvinvointivastaavat (ät) tampereenkandit.fi

YTHS

Opiskelijoiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n voi olla yhteydessä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Akuutit sairastumiset, keskusteluapu ja hammashoito hoituvat siis YTHS:n kautta. Toimipisteitä Tampereella on kaksi, toinen pääkampuksen kupeessa keskustassa ja toinen Hervannassa. YTHs:n yhteystiedot löydät täältä.

Apua jaksamiseen, mutta mistä?

 
MIELI ry on nettisivuillaan todennut, että “Yksi mielenterveyden edistämistyöhön investoitu euro maksaa itsensä viisinkertaisesti”. Apua jaksamiseen kannattaa siis ehdottomasti hakea, ja mieluusti vielä ennen kuin on liian myöhäistä. Yhäkin vallitseva, perin myrkyllinen mielikuva ns. “avun ansaitsemisesta” vaatii kärjistyneen tilanteen, jossa mielenterveys on pysyvästi nyrjähtänyt – näinhän asia ei todellakaan ole. Jos olet pohtinut, olisiko hyvä käydä esimerkiksi juttelemassa asioistasi ulkopuoliselle, kannattaa sitä ehdottomasti kokeilla. Vaikka oma ammatti-identiteettimme rakentuukin vahvasti muiden auttamiselle, on tärkeä ymmärtää, että parhaiten muita voi auttaa, kun omat asiat on kunnossa.
Tähän alle on koottu tahoja, jotka tukevat jaksamista eri tasoilla.

YTHS
YTHS:n tehtävänä on sairaanhoitopalvelujen järjestämisen lisäksi edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. YTHS:n kautta saa kiireetöntä ammattiapua mielenterveyteen liittyviin ongelmiin ja nettisivuilla on myös hyödyllistä luettavaa asiaan liittyen. Yhteyttä saat valtakunnallisen puhelinnumeron kautta: 046 7101073, joka palvelee ma-pe klo 8.00–14.00 sekä nettisivujen yths.fi kautta. YTHS:n SelfChat aukeaa käyttöön jälleen 3.5 alkaen. 
Tampereen sosiaali- ja kriisipäivystys
Vakavammissa elämän kriiseissä palvelee ympäri vuorokauden Tampereen sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinnumero 0500 625 990. Numerosta tarjotaan muun ohella myös neuvontaa elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa. 
 
Osviitta
Kriisikeskus Osviitta tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua maksuttomasti. Tarvittaessa kriisikeskuksesta ohjataan muiden palveluiden pariin. Osviittaa ylläpitää Pirkanmaan mielenterveys ry ja se palvelee osoitteessa Sorinkatu 4 C. Aika Osviittaan kannattaa varata etukäteen soittamalla numeroon 0400 734 793.
 
Mielenterveystalo
Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama Mielenterveystalo tarjoaa tietoa, tukea ja hoitoa psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Sivuilla voi mm. lukea mielenterveyteen liittyvistä asioista, arvioida ongelmansa vakavuutta ja saada sen pohjalta ehdotuksia sopivista palvelupaikoista ja käyttää oma-apuohjelmia. Mielenterveystalon kautta pääsee myös lääkärin lähetteellä ohjautumaan etähoitoa tarjoaviin nettiterapioihin, jonka pääsee aloittamaan yleensä n. viikossa lähetteen saamisesta ja vieläpä ilmaiseksi.
 
Mieli ry
Mieli Suomen Mielenterveys ry:n tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia. Mieli Ry:llä on oma kriisipuhelin, joka tarjoaa keskusteluapua elämän kriiseissä. Puhelimeen voi ottaa yhteyttä anonyymisti ja luottamuksellisesti. Kriisipuhelin palvelee numerossa 09 2525 0111 vuorokauden ympäri. Lisäksi muuta kriisiapua yhdistys tarjoaa Tukinetin jaSekasin-chatin avulla. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy myös paljon tietoa mielenterveydestä sekä sitä edesauttavista taidoista.
 
Sekasin-chat
Sekasin247.fi on valtakunnallinen anonyymi keskustelualusta, jossa päivystävät järjestöjen ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Chätissä voi keskustella mistä tahansa mieltä painavasta pienemmästä tai suuremmasta asiasta. Chat on auki arkisin klo 9–24 ja viikonloppuisin 15–24. Koordinaatiosta vastaavat MIELI ry, SPR, Setlementtiliitto ja SOS-Lapsikylä.
 
Nyyti ry
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen keskittyvä järjestö. Järjestö tarjoaa monia erilaisia hyvinvointia ja mielenterveyttä käsitteleviä sisältöjä. NyytiCast-podcastia voi kuunnella Spotifysta tai Soundcloudista. NyytiTalk-videoita julkaistaan Youtubeen. Interaktiivisempaa sisältöä tarjoavat chatit, joiden aiheet ja aikataulut löydät täältä. Chateissa on mukana Nyytin työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Nyytin sivuilta löytyy lisätietoa heidän toiminnastaan. 
 
Omat ystävät ja perhe
Ystävät ja perhe muodostavat sosiaalisen tukiverkoston ympärillemme, ja esimerkiksi opiskelukavereiden tuoma vertaistuki on tärkeää jaksamisen kannalta. On kuitenkin tärkeää myös osata tunnistaa, milloin on tarvetta ulkopuoliselle avulle. Jos huomaat läheisessäsi merkkejä jaksamisen heikkenemisestä, rohkaise häntä hakeutumaan avun piiriin esimerkiksi kääntymällä tässä listauksessa esiteltyjen tahojen puoleen.
 
SPR:n ystävätoiminta
Kyseessä on YTHS:n ja SPR:n yhteishanke Tampereella, jossa SPR:n koordinaattori mätsää ilmoittautumislomakkeen lähettäneitä opiskelijoita kaveripareiksi esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opiskelijat saavat toistensa puhelinnumerot ja jatko onkin sitten ensitapaamisen jälkeen opiskelijoiden itsensä vastuulla. Lisätietoja saa kaisa.kuuppo@redcross.fi.
 
Headsted
Headstedillä on tarjolla verkko-ohjelmia, joiden tarkoitus on auttaa selviämään henkisen hyvinvoinnin haasteissa. Ohjelmien tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen apua ilman lähetteitä. Headsted on tehnyt myös yhteistyötä YTHS:n kautta matalan kynnyksen palveluiden nimissä. Lisätietoa osoitteesta https://headsted.fi/
 
Tampereen yliopisto
Yliopiston puoleen voi kääntyä erityisesti opintoihin liittyvissä asioissa. 
 
Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaaja tukee etenkin elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden valintojen jäsentämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä, jos et ole aivan varma, mihin tahoon sinun pitäisi olla yhteydessä. Yhteyden saa sähköpostilla opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi sekä ilman ajanvarausta parillisten viikkojen keskiviikkona klo 12–14 Zoomin kautta osana Navigaattorin toimintaa. 
 
Opintopsykologi
Opintopsykologin vastaanotolle voi hakeutua opiskeluun liittyvissä asioissa, joissa esimerkiksi omat resurssit, opiskelutaidot tai opintoihin liittyvä stressi pohdituttaa. Opintopsykologeilta saa lyhytkestoista ohjausta (normaalisti 1–5 käyntiä) ja ohjaus sisältää myös välitehtäviä. Vapaita aikoja voi tiedustella ensisijaisesti sähköpostilla osoitteesta opintopsykologit.tau@tuni.fi.Täältä löydät lisätietoja esimerkiksi tiedustelusähköpostissa mainittavista asioista.
 
Korkeakoulupastorit
Yliopistossa toimii Tampereen seurakunnan puolesta kaksi yliopistopastoria, Risto Korhonen ja Mervi Ulmanen. He tarjoavat keskustelu- ja kriisiapua jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Pastoreihin saa yhteyden esimerkiksi sähköpostitse @tuni.fi- tai @evl.fi-osoitteilla. Lisätietoa Tampereen seurakuntien sivuilta.
 
Opetuskoordinaattorit ja Juhani Jääskeläinen
Opetuskoordinaattoreihin ja Juhaniin kannattaa viimeistään olla yhteyksissä, kun jaksaminen ei enää riitä tavanomaisen opetussuunnitelman mukaiseen koulunkäyntiin. He puntaroivat opiskelijan itsensä kanssa esimerkiksi mahdollisia korvaavia/mukailtuja suoritustapoja sekä opintojen yleistä edistymistä. Helpoiten näin etäaikana yhteyden heihin saa sähköpostilla, etunimi.sukunimi@tuni.fi

TLK:n hyvinvoinnin vertaistukiryhmä
Vertaistukiryhmä tarjoaa nimensä mukaisesti vertaistukea ja keskustelumahdollisuuksia kandiseuralaisten kesken. Ryhmä kokoontuu noin kolmen viikon välein ja vetovastuussa ovat Heli Varpe CIV ja Mia Leppänen CIII.
Mukaan ryhmään pääsee lomakkeen kautta.
 
TLK
TLK:n hyvinvointivastaavia voi lähestyä missä tahansa hyvinvointiin liittyvässä asiassa. Hyvinvointivastaavat ohjaavat oikean tahon äärelle asiasta riippumatta. Meitä hyvinvointivastaavia voi lähestyä yhteisesti hyvinvointivastaavat@tampereenkandit.fi tai henkilökohtaisesti saila.sippola@tuni.fiiida-elisa.launonen@tuni.fi sekä jasmine.niemela@tuni.fi