Mikä on kandikalenteri?

Kandikalenteri on Tampereen Lääketieteen kolmannen vuosikurssin (Cursus Starck) opiskelijoiden tekemä perinteikäs hyväntekeväisyyskalenteri, jonka avulla rahoitetaan kurssitoimintaa ja saadaan samalla mahdollisuus auttaa tärkeää yhteiskunnallista työtä tekevää järjestöä. Valitsemamme tuen kohde on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry (VAU ry.), ja erityisesti heidän lapsiin keskittyvä toiminta.

Urheilu on tärkeä osa kurssilaistemme arkea ja koemme, että urheiluharrastus on jokaisen tasavertainen oikeus. Tästä syystä haluamme auttaa VAU ry:tä tarjoamaan urheilumahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville lapsille, jotta urheilu voi olla myös heille iloa ja terveyttä tuova voimavara.

Urheilun tärkeys kurssilaistemme elämässä näkyy myös kalenterin kuvissa, missä heidät nähdään omien rakkaiden lajiensa parissa. Tämän lisäksi kuvissa on nostettu esille liikkeessä käytetty lihas käsin piirretyillä mallinnuksilla. Kalenteria ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman yhteistyökumppaneitamme, puhumattakaan kaikista niistä lahjakkaista kurssilaisista, joiden monipuolinen osaaminen näkyy läpi kalenterin. 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille.

Sporttiklubi
Sporttiklubi on vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten suora väylä VAU:n toimintaan ja vammaisurheilun ja -liikunnan pariin. Sporttiklubi on maksuton tiedotuskanava, jonka avulla pysyy kärryillä kokeilu- ja harrastusmahdollisuuksista.

Valtti-ohjelma
VAU:n Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Ohjelmaan mukaan valituille lapsille ja nuorille osoitetaan omat henkilökohtaiset liikunnan pariin saattajat, eli Valtit. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus- kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Mukana:

Mainosmyynti ja järjestelyt: Christian Starck
Kuvaussuunnittelu ja järjestely:
Wilhelmiina Repka
Kuvaus: Lassi Hasu, Jaakko Seppänen (kesäkuu)
Editointi, taitto, graafinen suunnittelu: Jaakko Seppänen
Lihasten piirtäminen: Eveliina Manninen, Ida Laulainen, Veera Kivistö, Tiia Haukipää

Mallit (kuukausijärjestyksessä):

Elisa Jääskeläinen
Lauri Kauhanen
Milaja Nikula
Elli Joukainen, Emmi Mustajoki
Miikka Höyhtyä
Milja Malin
Riikka Henttunen
Oskari Pakarinen
Samuli Losoi
Wilhelmiina Repka
Jussi Yli-Nokari, Ville Tikkanen
Nina Syyli, Erika Rouhento, Saija Turkkinen

Yhteistyössä:

LSV ry
Kopio Niini
Jyte
Tays
Tevacare.fi
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Juvenes
TKK Oy
Hasu Photography
Duodecim
TLK ry
Crossfit 33100