Kandin työopas – paras kaverisi kesätöihin

Kesä lähestyy ja monilla kandeilla on edessään työrupeama lääkärin sijaisena! Kun elämän ensimmäiset kuukaudet lääkärinä jännittävät riittävästi jo aivan työn puolesta, on fiksua välttää turhaa byrokratiaan ja lakikoukeroihin liittyvää stressiä. Tutustu siis huolella työmaailman oikeuksiisi Kandin työoppaasta ja vietä huoleton kesä lääkäriyttä fiilistellen!

Suomen Medisiinariliitto on julkaissut vuodelle 2019 Kandin työoppaan (aiemmin Mini-Ves), johon on koottu tärkeimmät kandia koskevat osuudet Lääkärisopimuksesta, Kilpailukykysopimuksesta ja kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta. Tästä tiivistä tietopakkauksesta on siis helposti löydettävissä kaikki vastaukset kesätöiden suhteen askarruttaviin kysymyksiin.

Työppaan löydät osoitteesta http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/tyoelama/kandintyoopas2019/

“Kandin on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan työntekijänä. Kandin työoppaaseen on jaoteltu neljännen ja viidennen vuoden opintojen suorittaneiden kandien oikeudet lääkärin sijaisena toimimiseen. Ennen töiden alkua on hyvä tietää mm. miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä. Myös ylitöiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja sopia työpaikan kanssa etukäteen niiden korvaamisesta. Pahimmassa tapauksessa ylitöitä ja päivystyksiä on joutunut tekemään vasten tahtoa ja ilman korvausta. Pidä puolesi omien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, lue työsopimus tarkkaan ja kysy, jos siinä on epäselvyyksiä. Työnantajaa voi ja pitää epäselvissä tilanteissa kyseenalaistaa ja lainmukaiset käytännöt kannattaa aina tarkistaa sopimuksesta.”

Työoppaassa on tietoa muun muassa:

  • Palkkauksesta ja lisistä
  • Neljännen ja viidennen vuoden opintojen suorittaneiden kandien oikeuksista lääkärin sijaisena toimimiseen
  • Miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä
  • Ylitöiden korvaamisesta ja sopimisesta
  • Ammattikortin hankkimisesta
  • ja paljon muusta!

Huomaathan myös ammattikorttia hakiessassi, että jatkossa henkilöllisyyden todistamiseen voi käyttää vain passia ja henkilökorttia – siis ei enää ajokorttia!