Tampereen lääkiksessä voi lähteä vaihtoon kolmella eri tavalla

  • FiMSIC-vaihdot sairaalassa tai tutkimusryhmässä loma-aikoina, kesto n.1 kk
  • Maastricht-opiskeluvaihto 2. vuosikurssin keväällä, kesto 3 kk
  • Yliopiston muut opiskeluvaihdot välivuotena, kesto yleensä lukukausi/lukuvuosi

FiMSIC-vaihdot

FiMSIC:n kautta lääketieteen opiskelija voi lähteä tutkimus- tai harjoitteluvaihtoon. Harjoitteluvaihdossa opiskelija toimii kohdemaan sairaalassa ”amanuenssina”. Tutkimusvaihdossa opiskelija on osana kohdemaan tutkimusryhmää. Harjoitteluvaihto voi olla prekliininen tai kliininen vaihtoonlähtijän kurssiasemasta riippuen. Kliinisen harjoitteluvaihdon voi joissain tapauksissa hyväksi lukea amanuenssuurina, mutta tätä varten tulee olla etukäteen yhteydessä kyseisen oppialan professoriin.

Vaihdot järjestetään loma-aikoina ja ne ovat avoimia kaikille lääketieteen opiskelijoille kurssiasemasta riippumatta. Suurin osa FiMSIC-vaihdoista tehdään kesäkuukausina. Kohdemaat vaihtelevat vuosittain, mutta ajankohtaisimman tiedon saat FiMSIC:n nettisivuilta. Vaihdon pituus on yleensä 4 vk, mutta prekliininen vaihto voi olla 2 vk ja tutkimusvaihto jopa 8 vk. Vaihtoon haku tapahtuu vuosittain lokakuussa, ja siitä tiedotetaan TLK:n sähköpostilistalla.

Vaihdosta on mahdollista saada opintopisteitä valinnaisiin opintoihin kohdemaasta saatua virallista sertifikaattia vastaan. Opintopisteiden määrä riippuu vaihdon pituudesta. Opiskelija voi opintojensa aikana osallistua useampaan vaihtoon FiMSIC:n kautta.

FiMSIC-vaihtoja koskevissa kysymyksissä, ota rohkeasti yhteyttä vaihdot_tampere(at)fimsic.org!

Maastricht-opiskeluvaihto

Maastricht-opiskeluvaihto on 3 kuukauden Erasmus+-vaihto Hollantiin. Sinne on mahdollista lähteä 2. vuosikurssin kevätlukukauden päätteeksi (huhti–kesäkuu). Paikkoja on 6 kpl, ja Maastrichtissa opiskelijat osallistuvat paikallisen lääkiksen kansainvälisen linjan englanninkieliseen opetukseen. Maastrichtissa käytetään Tampereen lääkisläisille tuttua PBL-metodia. Opiskelijat vastaavat itse asumisjärjestelyistä. Maastricht-haku pidetään 2. vuosikurssin syyslukukaudella, ja vaihtoon lähtijät arvotaan halukkaista.

Yliopiston muut opiskeluvaihdot

Kaikki muut vaihdot kuin FiMSIC-vaihdot tai Maastricht-vaihto edellyttävät opiskelijan jäämistä välivuodelle. Tämän seurauksena opiskelija tippuu alemmalle vuosikurssille.

Tampereen lääkiksen tiedekunnalla on Maastrichtin lisäksi kaksi Erasmus+-sopimusta, ensimmäinen Saksaan ja toinen Italiaan, joissa molemmissa opiskellaan lääketiedettä kohdemaan kielellä.  Saksassa kohteena ovat Giessen sekä Marburg, ja kesto on max. 12 kuukautta. Italiassa kohteena on Pavia, ja kesto on max. 9 kuukautta.

Nordplus-ohjelman kautta opiskelija voi lähteä vaihtoon muihin Pohjoismaihin. Tästä löydät lisätietoa Lääketieteen ohjelmasta Medicine i Norden.

Näiden lisäksi opiskelija voi hakea vaihtoon Tampereen yliopiston muihin hakukohteisiin, mutta tällöin kohdemaassa ei opiskella lääketiedettä. Muihin hakukohteisiin hakiessa on huomioitava, että kyseisen alan opiskelijat ovat todennäköisesti ensisijaisia valituksi tulemisen suhteen. Vaihtoon haku tapahtuu yleensä syksyisin, eli vuosi ennen vaihdon alkua. Lisätietoa Tampereen yliopiston vaihtomahdollisuuksista löydät kansainvälisyyssivuilta.

Voit myös lähteä ulkomaille hankkimalla paikan itsenäisesti esim. Järjestön kautta. Näistä lisää täältä.

Milloin jäädä välivuodelle? Täydellistä ajankohtaa ei välttämättä tule, mutta yleensä opiskelijat jäävät välivuodelle 4. vuosikurssin jälkeen. Tämä ei ole sääntö, vaan poikkeuksiakin löytyy. Vaihtoon lähtö kannattaa aina, eikä alempi vuosikurssikaan ole niin kurja miltä aluksi saattaisi vaikuttaa!

Yliopiston vaihtoja koskevissa kysymyksissä, ota rohkeasti yhteyttä tarja.lehto(at)uta.fi

Maksaako vaihtoon lähtö?

Vaihtoihin sisältyy useimmiten vaihtomaksu, jonka suuruus riippuu vastaanottavan tahon ja paikan päällä olevien fasiliteettien määrästä ja laadusta. Jotkut vaihtomaksut sisältävät kohteessa asumisen, ruokailun ja social programin – toiset taas eivät sisällä juuri mitään.

Vaihtoon on kuitenkin mahdollista saada apurahaa. Nämä ovat vaihto-ohjelmakohtaisia, mutta esim. FiMSIC-vaihtoon lähtijät saavat tiedekunnalta 300 € apurahan, kun taas NORDPLUS-ohjelmassa saat apurahaa n.200 €/kk. Pidempiin yliopistovaihtoihin (yli 3 kk) lähtevät saavat yliopistolta apurahaa kohteesta riippuen.

Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluku

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä valinnaisiin opintoihin. Jos vaihtovuonna on tarkoitus opiskella lääketiedettä, on mahdollisista korvaavuuksista sovittava etu- ja jälkikäteen korvattavan alan professorin kanssa. Jos vaihtosi on kliininen (FiMSIC-vaihto), voi sen joissain tapauksissa sisällyttää valinnaisten sijaan pakolliseen harjoitteluun. Tässäkin tapauksessa asiasta sovittava etu- ja jälkikäteen kliinisen alan professorin kanssa.