Epäasiallisen toiminnan kitkeminen opiskelijakulttuurista vaatii yhteisön jokaisen jäsenen panosta

Vuosikymmenisen kulttuurin muuttuminen täysin ongelmattomaksi tuskin tapahtuu silmänräpäyksessä, vaikka näiden asioiden merkitys ei salli muutoksen viivästymistä hetkeäkään.

Kuluneen viikon aikana sosiaalisessa mediassa on käyty aktiivista keskustelua häirinnästä sekä epäasiallisesta painostuksesta ja kohtelusta opiskelijakulttuurissa. Keskustelu on ensiarvoisen tärkeää ja koskettaa meitä kaikkia opiskelijoita. On ilmeisen perusteltua kyseenalaistaa nykyisiä yhteiskuntarakenteita ja akateemisen elämän tapoja. Uusien yhdenvertaisten ja turvallisien toimintatapojen etsiminen on todella tarpeen.

Keskeistä rakentavassa ja uudistuksellisessa keskustelun käymisessä on kunnioitus muita keskustelijoita ja erilaisia näkökulmia kohtaan. On tärkeää, että jaettu tieto on totuudenmukaista ja tilanteiden asiayhteydet tulevat riittävässä määrin esille. Keskustelussa on myös oleellista tunnistaa häirinnän tai epäasiallisen käytöksen taustat. Onko kyseessä yksittäinen henkilö, kollektiivisempi virheellinen toimintamalli vai kenties näiden yhdistelmä. Kolmas keskustelun kulmakivi on tähtääminen ratkaisukeskeisyyteen vastakkainasettelun tai syyttelyn sijaan. Mitkä ovat ne konkreettiset toimet, jotka muuttavat kulttuuria? Mikä on yksilön osuus ja mikä yhteisön osuus tässä muutoksessa?

Meillä jokaisella on valtaa nostaa yhteisön keskusteluun tärkeäksi kokemiamme aiheita ja muuttaa keskustelukulttuuria esimerkillämme. Keskustelu johtaa parhaimmillaan muutokseen ollessaan rakentavaa ja ratkaisukeskeistä. Toisaalta yhteisöt, kuten kandiseurammekaan, eivät ole enempää kuin jäsentensä summa – ja tarvitsevat siksi toimiakseen sekä keskustelua että toimintaa meistä jokaiselta. Lopulta kulttuuri muuttuu vasta, kun me yksilöt yhteisössä toimimme uudella tavalla. Jokainen meistä voi vaikuttaa omalla arkisella käytöksellään yhteisömme ilmapiiriin ja läheistemme kokemaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

TLK on viime vuosina pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuutta ja jäsentensä hyvinvointia sekä ehkäisemään häirintää monin keinoin.

TLK on viime vuosina pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuutta ja jäsentensä hyvinvointia sekä ehkäisemään häirintää monin keinoin. TLK:n hallituksen hyvinvointivastaavat toimivat seuran häirintäyhdyshenkilöinä, minkä lisäksi jokaisen kurssin silmut toimivat helposti lähestyttävinä linkkeinä hyvinvointiasioissa. Yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden tematiikkaa on nostettu esiin erilaisin teemakampanjoin ja TLK:lle on kirjattu ohjeet toimiin häirintätapauksissa. TLK tekee myös yhteistyötä TREYn ja tiedekunnan kanssa häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.

Lisäksi erityisesti fuksitoiminta on kokenut hiljattain uudistuksia, ja opintonsa aloittavien medisiinarien hyvinvoinnin varmistamiseksi hututoimintaa on kehitetty koko seuran yhteistyönä. Painostaviksi koettuja perinteitä on kitketty ja omaehtoista osallistumista korostettu toimintaa järjestäville tahoille.

Näin etäaikana hyvän alustan asialliselle TLK:n sisäiselle keskustelulle näistä teemoista tarjoaa esimerkiksi TLK:n Slackin #hyvinvointi -kanava.

Vuosikymmenisen kulttuurin muuttuminen täysin ongelmattomaksi tuskin tapahtuu silmänräpäyksessä, vaikka näiden asioiden merkitys ei salli muutoksen viivästymistä hetkeäkään. Ja vaikka paljon hyviä ja tervetulleita muutoksia on tapahtunut, jäljellä on vielä paljon tehtävää. Yhteinen päämäärä on, että TLK, yliopistoyhteisö ja lääkärikollegio olisivat nyt ja tulevaisuudessa turvallisia, tasa-arvoisia ja kollegiaalisia instituutioita.

Laajemmalti tarkasteltuna olemme opiskelijakulttuurin ja akateemisen ajattelutavan murroksessa. Jokainen meistä on osallinen tässä muutoksessa, tiedostamattaankin, tavalla tai toisella. Siksi on meidän kaikkien yhteinen vastuu edistää yhteisön kehitystä uuteen ja parempaan suuntaan.

Näin etäaikana hyvän alustan asialliselle TLK:n sisäiselle keskustelulle näistä teemoista tarjoaa esimerkiksi TLK:n Slackin #hyvinvointi -kanava. TLK:n hallitus kannustaa käymään keskustelua yhteisön tärkeäksi kokemista asioista kehittäen avointa ja kunnioittavaa keskusteluilmapiiriä.

TLK:n hallitus 2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.