Mistä saan rahaa?

Opiskelijan pääsääntöiset tulonlähteet ovat opintotuki sekä yleinen asumistuki, joita voi hakea Kelalta opiskelupaikan myöntämisen jälkeen. Lisäksi on mahdollista nostaa opintolainaa, jonka suuruus on 560€/kk. Lisätietoja toimeentulosta saat Kelan sivuilta. Toimeentuloa koskevista asioista on kerrottu kattavasti myös Treyn sivuilla. Sivuilta löydät tietoa opintotuesta, sairauspäivärahasta, vanhempainetuuksista sekä toimeentulotuesta.

Tulorajat ja kesätuet

Kela on asettanut opintotukea saavan opiskelijan tuloille tietyt vuosittaiset rajat. Jos tuloraja ylittyy, joutuu opintotukea maksamaan takaisin. Tulorajat määräytyvät sen mukaan, kuinka monena kuukautena opintotukea nostaa vuodessa. Oma tuloraja kannattaa tarkistaa Kelan laskurien avulla. Kesältä on myös mahdollista nostaa opintotukea esim. syväreiden tai kesäopintojen avulla. Kesätuet haetaan Kelalta erikseen.

Linkki Kelan laskureihin: http://www.kela.fi/asioi-verkossa_opiskelijat_omat-tulot

Kesätyöt

Terveydenhuoltoalan tehtäviin on mahdollista päästä jo opintojen alkuvaiheessa. Lääketieteen opiskelijat saavat 1. vuosikurssilta lähtien toimia lähihoitajan sijaisena muun muassa hoitokodeissa ja sairaaloissa. Mahdollista on myös työskennellä mm. näytteenottajana (verinäytteet, EKG) ja erilaisissa hoitoa tukevissa tehtävissä kuten vastaanottovirkailijana tai osastonsihteerinä. 

Myös amanuenssina on mahdollista toimia jo opintojen alusta lähtien (kts. Amanuenssi). Opintojen alkuvaiheessa arvokasta kokemusta saa myös tekemällä aivan muiden alojen töitä – perinteisempiä kesätyövaihtoehtoja kaupan kassalla, siivoojana tai jäätelönmyyjänä ei siis kannata väheksyä.  

Kun neljän ensimmäisen vuoden opinnot on kokonaisuudessaan suoritettu (poislukien kielikurssit), voi toimia lääkärin sijaisena niillä aloilla, joiden kliiniset kurssit ovat suoritettu. Neljännen vuoden keväällä puolet kurssista suorittaa sisätautien ja kirurgian kliinisen jakson, joka oikeuttaa toimimaan sisätaudeilla, kirurgialla tai esim. terveyskeskuksen vuodeosaston lääkärinä. Toinen puoli suorittaa lastentautien, naistentautien ja psykiatrian kliiniset jaksot, jotka oikeuttavat toimimaan kyseisillä aloilla tietyin rajoituksin. Viidennen vuoden opinnot suoritettuaan kandi voi työskennellä lääkärin sijaisena myös terveyskeskuksessa.

Tarkempaa tietoa lääketieteen opiskelijan työoikeuksista ja niihin liittyvistä rajoituksista löydät

Amanuenssuurit ja tutkintoon sisältyvät harjoittelut

Amanuenssi on lääkäriharjoittelija, jonka tarkoituksena on seurata lääkärin työtä ja osallistua siihen omien taitojensa puitteissa sekä oppia lisää kyseisestä alasta. Amanuenssuurit ovat yleensä kolmen tai neljän viikon palkallisia työjaksoja ja niitä voi suorittaa esim. joulu- ja kesälomien aikana. Yleensä amanuenssin töitä tehdään kolmannen ja neljännen vuoden välisenä kesänä. Amanuenssuureja voit hakea yliopiston kautta, paikat ovat jaossa kolmannen vuoden keväällä. Paikkaa voi hakea itsenäisesti myös alue- ja keskussairaaloista tai terveyskeskuksista. Amanuenssina voi toimia jo aiemminkin, mutta harjoittelujaksot hyväksytään tutkintoon vasta 3. vuoden opintojen jälkeen. Amanuenssuureista lisätietoa saat SML:n sivuilta.

LL-tutkintoon sisällytetään yhteensä 24 opintopistettä harjoittelua, joiksi lasketaan sekä amanuenssuurit, että lääkärin sijaisuudet. Opintopisteitä voi siis kerätä useamman kesän ajalta. Lisätietoja hajoitteluista ja kesätöistä löydät yliopiston sivuilta sekä ”Opintohallinto tiedottaa” -Moodle-alueelta.

Vinkkejä!

  • Hae ajoissa kesätöitä. Monissa paikoissa lääkärin sijaisuudet sovitaan puoli vuotta, jopa vuotta aiemmin.
  • 3. vuoden opiskelijat voivat hakea lääketieteen yksikön kautta amanuenssi- eli palkallisia lääkäriharjoittelupaikkoja kesä- ja joululomien ajaksi. Paikkoja kannattaa myös kysellä suoraan sairaaloista ja terveyskeskuksista.
  • Hoida opintotukimuutokset ajoissa, Kela ei ole salamannopea laitos.

Kysymyksiä toimeentulosta? Ota yhteyttä TLK:n hyvinvointivastaaviin tai Treyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.