Valikko Sulje

Yhteistyötahot

Suomen Medisiinariliitto on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto. Medisiinariliitto edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia. Jäsenseurojen kautta opiskelijajäseniä on lähes 5000.

Tampereenkandeja Medisiinariliitossa edustaa kaksi hallituksen valitsemaan SML-virkailijaa. Paikallisvirkailijat ovat Medisiinariliiton hallituksen jäseniä. Myös kandiseuran puheenjohtaja, tiedottaja sekä opintoasiainvastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä Medisiinariliiton kanssa. 

Medisiinariliiton toimintaan mukaan pääsee mm. osallistumalla kevät- tai syysliittokokoukseen osana Tampereen delegaatiota. Hallitus valitsee jäsenmäärän mukaisesti (2018 8kpl) edustajia liittokokoukseen käyttämään Tampereen äänivaltaa. Delegaatioon osallistumiseen on pieni kynnys, aiempaa järjestökokemusta ei tarvita, kokeneemmat kyllä ohjaavat.

 Medisiinariliitto järjestää vuosittain myös Tuohilampiseminaarin, jossa kuullaan viikonlopun aikana mielenkiintoisia luentoja ajankohtaisista aiheista sekä verkostoidutaan. Aiempina vuosina n.100 suomalaista lääketieteen opiskelijaa on kokoontunut mm. kansainvälisyys- ja innovaatioteemaisiin seminaareihin. 

Medisiinariliitto tunnetaan myös tuttavallisemmin Smällinä sekä SML -lyhenteellä.

Nuorten Lääkärien Yhdistys, NLY ry on erikoistuvien sekä nuorten lääkäreiden  edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. 90-vuotiaan yhdistyksen jäsenistöön kuuluu myös valmiita erikoislääkäreitä sekä kandeja 3. vuosikurssista eteenpäin. Yhdistys tekee runsaasti yhteistyötä Mediisinariliiton kanssa ja ajaa myös kandien etuja. Valtuuskunnassa ja hallituksessa istuukin usein myös kandeja.

Nly järjestää kandeille mm. palkkakuitinlukutilaisuuksia sekä info- ja virkistäytymisiltoja ajankohtaisasioiden tiimoilta. Nuori Lääkäri -lehti on kandeille saatavilla heti fuksivuodesta eteenpäin ja blogin puolelta löytyy usein kandeille suunnattuja kirjoituksia.

Suomessa lääketiedettä voi opiskella viidessä yliopistosta ja näistä kaikista löytyy Tampereenkandien sisarseuroja. Myös ulkomailla lääketiedettä opiskelevilla suomalaisilla on ainejärjestöjä joiden kanssa Tampereenkandit tekevät yhteistyötä. 

Kandiseuralla on useita yhteistyöjärjestöjä Tampereella. Kandiksen naapurista löytyykin Saluksen sekä Biopsin kerhohuoneet. Vuosittain järjestetään yhteisitsejä sekä tapahtumia kuten pikkupääsiänen ja May Day Race mm. Kaupin kampuksen järjestöjen kesken, Boomi ry:n, SOS:n sekä Indecsin kanssa.