Suomen Medisiinariliitto on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto. Medisiinariliitto edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia. Jäsenseurojen kautta opiskelijajäseniä on lähes 5000.

Tampereenkandeja Medisiinariliitossa edustaa kaksi hallituksen valitsemaan SML-virkailijaa. Paikallisvirkailijat ovat Medisiinariliiton hallituksen jäseniä. Myös kandiseuran puheenjohtaja, tiedottaja sekä opintoasiainvastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä Medisiinariliiton kanssa. 

Medisiinariliiton toimintaan mukaan pääsee mm. osallistumalla kevät- tai syysliittokokoukseen osana Tampereen delegaatiota. Hallitus valitsee jäsenmäärän mukaisesti (2018 8kpl) edustajia liittokokoukseen käyttämään Tampereen äänivaltaa. Delegaatioon osallistumiseen on pieni kynnys, aiempaa järjestökokemusta ei tarvita, kokeneemmat kyllä ohjaavat.

 Medisiinariliitto järjestää vuosittain myös Tuohilampiseminaarin, jossa kuullaan viikonlopun aikana mielenkiintoisia luentoja ajankohtaisista aiheista sekä verkostoidutaan. Aiempina vuosina n.100 suomalaista lääketieteen opiskelijaa on kokoontunut mm. kansainvälisyys- ja innovaatioteemaisiin seminaareihin. 

Medisiinariliitto tunnetaan myös tuttavallisemmin Smällinä sekä SML -lyhenteellä.

FiMSIC (Finnish Medical Students International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, joka mm. edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestössä IFMSA:ssa (International Federation of Medical Students Association). Tampereella FiMSIC:n toiminta jakautuu kansainvälisten vaihtojen organisointiin ja erilaisten projektien ja koulutusten järjestämiseen.

Vaihdot
FiMSIC:n kautta lähtee vuosittain yli sata lääketieteen opiskelijaa harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon. FiMSIC-vaihdot ovat kestoltaan kuukauden pituisia ajoittuen yleensä joko kesä- tai joululomalle. Vaihtokohteita on kattavasti ympäri maailman, joten sinua kiinnostava maa mitä todennäköisemmin löytyy vaihtokohteiden listasta! FiMSIC järjestää Tampereella myös tänne tuleville vaihto-opiskelijoille aktiviteetteja ja huolehtii näille klinikka- tai tutkimuspaikan, kummin sekä majoituksen. Muualta tulevia vaihtareita on Suomessa etenkin kesäkuukausina, joten jos itse viettää kesää Tampereelta poistumatta, on silti mahdollista kansainvälistyä!

Projektit
Projekteista jatkuvana pyörivät S.U.L.L.E ja SePäSe -seksuaaliterveysprojektit, joissa käsitellään yläasteikäisten kanssa seksuaalisuuteen liittyviä asioita toiminnallisesti keskustellen eikä ainoastaan opettajamaisesti luennoimalla. FiMSIC:n kautta tarjoutuu myös jatkuvasti mahdollisuuksia päästä pitämään pakollisiin opintoihin kuuluvan yhden nallesairaalakäynnin lisäksi ylimääräisiä vastaanottoja päiväkoti-ikäisten lasten nalleille ja nukeille. Nallesairaala mahdollistaa opiskelijoille lapsipotilaan kohtaamisen harjoittelua ja samalla lapsille lääkäripelon lieventämistä. S.U.L.L.E-, SePäSe- ja nallesairaalakäynnit kerryttävät FiMSIC:n vaihtoonhakupisteitä.
Jatkuvien kaupungissa pyörivien projektien lisäksi FiMSIC järjestää vuosittain kansallisia viikonlopun mittaisia tapahtumia, joihin kaikki Suomen medisiinarit voivat osallistua. Näitä ovat esimerkiksi National Meeting sekä Vuorovaikutusviikonloppu.

Keskusteluiltamat
Vaihto- ja projektitoiminnan lisäksi FiMSIC järjestää muutaman kerran vuodessa Tampereella keskusteluiltamia, jotka keskittyvät vähemmän opinnoissa käsiteltäviin aiheisiin, kuten seksuaaliterveyteen, kehitysyhteistyöhön ja kansanterveyteen. Keväisin toteutetaan yhdessä SML:n kanssa lääketieteelliseen koulutukseen liittyvä iltama. Keskusteluiltamat ovat perinteisesti olleet suosittuja sekä antoisia ja niistä pääsee nauttimaan makoisien purtavien kera!

Nuorten Lääkärien Yhdistys, NLY ry on erikoistuvien sekä nuorten lääkäreiden  edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. 90-vuotiaan yhdistyksen jäsenistöön kuuluu myös valmiita erikoislääkäreitä sekä kandeja 3. vuosikurssista eteenpäin. Yhdistys tekee runsaasti yhteistyötä Mediisinariliiton kanssa ja ajaa myös kandien etuja. Valtuuskunnassa ja hallituksessa istuukin usein myös kandeja.

Nly järjestää kandeille mm. palkkakuitinlukutilaisuuksia sekä info- ja virkistäytymisiltoja ajankohtaisasioiden tiimoilta. Nuori Lääkäri -lehti on kandeille saatavilla heti fuksivuodesta eteenpäin ja blogin puolelta löytyy usein kandeille suunnattuja kirjoituksia.

Suomessa lääketiedettä voi opiskella viidessä yliopistosta ja näistä kaikista löytyy Tampereenkandien sisarseuroja. Myös ulkomailla lääketiedettä opiskelevilla suomalaisilla on ainejärjestöjä joiden kanssa Tampereenkandit tekevät yhteistyötä. 

Kandiseuralla on useita yhteistyöjärjestöjä Tampereella. Kandiksen naapurista löytyykin Saluksen sekä Biopsin kerhohuoneet. Vuosittain järjestetään yhteisitsejä sekä tapahtumia kuten pikkupääsiänen ja May Day Race mm. Kaupin kampuksen järjestöjen kesken, Boomi ry:n, SOS:n sekä Indecsin kanssa.