Seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle häirinnälle on TLK:ssa nollatoleranssi.

Jos koet tulleesi häirityksi, muista, että kokemuksesi on oikeutettu ja tilanne vaatii vähintäänkin keskustelua ja asian selvittämistä.

  • Reagoi mahdollisimman pian. Älä odota tilanteen selviämistä itsestään. Sitä ei välttämättä tapahdu.
  • Ota yhteyttä TLK:n hyvinvointivastaaviin, Tamyn häirintäyhdyshenkilöihin tai henkilökuntaa koskevissa tilanteissa yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, kasvokkain tai puhelimitse. Hyvinvointivastaavien ja häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät tekstin lopusta.
    • TLK:n, Tamyn ja yliopiston toimijat käsittelevät asiaa ehdottomalla luottamuksella.
    • Näihin tahoihin voi myös olla yhteydessä hakeakseen vain neuvoja tai keskustelua.
    • Asian jatkokäsittely tehdään vain häirityksi tulleen suostumuksella.
  • Häirintätilanteita ei tarvitse sietää tai selvittää yksin.

Ylläoleva ohjeistus toimii myös siinä tapauksessa, että olet todistanut häirintää tai saanut siitä tiedon jotain muuta kautta, esim. tapahtuman järjestäjänä. Nollatoleranssi koskee myös niitä tilanteita, kun häiritsijä tai häirinnän kohde ei ole TLK:n jäsen. Jäsenistöä koskevissa häirintätilanteissa voi olla yhteydessä hyvinvointivastaaviin, vaikka tapahtunut olisi sattunut TLK:n toiminnan ulkopuolella. Hyvinvointivastaavat pyrkivät auttamaan parhaansa mukaan tilanteen selvittämisessä, sekä tarjoavat apua lisäavun hankintaan tilanteesta riippumatta.

Häirintä ei ole koskaan kohteen vika. Kenenkään ei tarvitse sietää häirintää.

TLK:n hyvinvointivastaavat 2021:
Iida-Elisa Launonen, Lotta Virtanen ja Jonne Järvinen

hyvinvointivastaavat(at)tampereenkandit.fi (menee kaikille hyvinvointivastaaville)

Treyn häirintäyhdyshenkilöt:
Laura Kaipia
hairintanainen(at)trey.fi
040 713 0074

Mikko Salminen
hairintamies@trey.fi
puh. 040 713 0070

hairinta(at)trey.fi
https://trey.fi/edunvalvonta/sosiaalipolitiikka/apua-hairintaan-syrjintaan-ja-kiusaamiseen

Mikä on häirintää?

Tasa-arvovaltuutettu määrittelee häirinnän seuraavasti:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Tyhjentävää luetteloa tai edes yksiselitteistä määritelmää häirinnästä on mahdoton antaa. Häirinnän kokemukseen vaikuttavat tilanne jossa häirintä tapahtuu, tekijän ja kohteen välinen suhde ja vuorovaikutus sekä häirinnän kohteen aiemmat kokemukset. On kuitenkin yksiselitteistä, että sellainen edellämainittu toiminta on häirintää, jota jatketaan vaikka häirinnän kohde on pyytänyt lopettamaan.

Häirintätilanteen sivuuttaminen, kääntäminen vitsiksi tai leikiksi voi aiheuttaa häirinnän jatkumisen. Häirintään puuttuminen taas mahdollistaa avun saamisen, tekijän joutumisen vastuuseen teoistaan sekä turvallisen opiskeluympäristön kaikille.

Lisäksi jo näiden teemojen ympärillä tapahtuva vitsailu on usein ongelmallista. Tarkoituksena ei ole määritellä, mikä saa olla hauskaa, vaan lähinnä toivoa empatiaa esimerkiksi heitä kohtaan, jolle homo on identiteetti haukkumanimen sijaan, jonka sukupuolikokemus nähdään vitsinä, tai jonka elämän haasteisiin on kuulunut häirintä tai seksuaalinen väkivalta. Tämä on sikäli myös kollegiaalisuuskysymys, että kaikkien näiden ryhmien edustajia löytyy varmasti opiskelu- ja työtoverien joukosta. Häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen muuttuu myös vaikeammiksi, mikäli kohteen identiteettiin tai ominaisuuteen liitetään yleisesti tämänlaisia elementtejä.

Työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan ympäristö, missä kaikki saavat vapaasti toteuttaa itseään, omaa sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan ilman pelkoa häirityksi tulemista on kaikkien etu.