Valikko Sulje

Poissaolokäytännöt

Poissaolot ja niiden korvaaminen voivat joskus aiheuttaa ristiriitoja opetushenkilön ja opiskelijan välille. Lääketieteen tutkinnonsuunnittelutoimikunta (TST) on tehnyt poissaoloista päätöksen, joka löytyy alta. Päätöksestä voi löytää apuja epäselviin tilanteisiin ja siihen voi ongelmatilanteissa viitata. Päätös koskee sekä klinikkaa että preklinikan pakollisia opetustilaisuuksia. Tiivistelmä päätöksen tärkeimmistä linjoista:

 • Lyhyitä, akuutteja sairauspoissaoloja ei tarvitse korvata
 • Ennalta tiedossa olevista poissaoloista tulee ilmoittaa vastaavalle opetushenkilölle etukäteen (huom! myös terveydelliset syyt, esim leikkaukset ja hammaslääkärit voidaan katsoa kuuluvan tähän kategoriaan)
 • Korvaavan tehtävän tulee vastata sisällöltään ja laajuudeltaan korvattavaa opetustilaisuutta (max 1 sivu/tunti)
 • Poikkeavista syistä (esim. Lääkäripäivät) mahdollisesti sallituista poissaoloista lääketieteen yksikkö ilmoittaa opiskelijoille erikseen

Poikkeukset
TST:n linjaus koskee vain lääketieteen yksikön järjestämiä kursseja. Muut yksiköt eivät ole velvollisia noudattamaan alla olevia käytäntöjä, vaikka kurssi olisikin nimenomaan lääkisläisille järjestetty. Tällaisten kurssien kohdalla kannattaa ottaa etukäteen selvää poissaoloista ja niiden korvaamisista, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Muiden yksiköiden järjestämiä kursseja:

 • Svenska för läkare -kurssi
 • Scientific writing in English -verkkokurssi
 • Ennaltaehkäisy -jakso kolmannella vuosikurssilla

Ilmoitathan opintoasiainvastaaville, mikäli lista on puutteellinen.

Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

 • Jakson vastuuhenkilö (yhteystiedot jaksokirjasta)
 • Jakson opetuskoordinaattori (yhteystiedot jaksokirjasta)
 • Opintoasiainvastaavat (opintoasiainvastaavat(at)tampereenkandit.fi)
 • Koulutusjohtaja Juhani Jääskeläinen

TST:n linjaus – Ohje opiskelijoiden läsnäoloista ja poissaolon korvaamisesta

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä keskeisimmät oppimismuodot ovat tutoristunnot, pienryhmissä tapahtuvat oppimismuodot sekä CIV-VI:n integroidut seminaarit. Siksi opiskelijan aktiivinen osallistuminen edellä mainittuihin on pakollista. Luennoille osallistuminen on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Opiskelijalla on velvollisuus ja vastuu ilmoittaa poissaolostaan etukäteen tai äkillisissä sairastapauksissa mahdollisimman nopeasti.

Lyhyet sairauspoissaolot sallitaan korvaamatta.

Pakottavista poissaoloista sovitaan etukäteen. Korvaavuudet pakollisesta opetuksesta tulee olla korvattavissa pääosin saman lukukauden aikana, korvaavuuden tulee sisällöltään vastata korvattavaa opetusta eikä korvaava tehtävä saa olla rangaistus poissaolosta. Opettaja voi halutessaan antaa kirjallisen tehtävän, jonka tavoiteltu laajuus on 1 sivu/korvattava tunti. Vaihtoehtoisena korvaamistapana voidaan käyttää klinikkapalvelua, jonka kesto on oltava kohtuullinen suhteessa korvattavan opetuksen kestoon, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa ko. opetuksen kesto.

Yksittäisen opiskelijan poissaolot eivät saa muodostua yhtä lukukautta kohden lukumäärältään muutamia päiviä pidemmiksi. Lukukausien alussa tai lopussa esim. työnteon tai lomamatkan vuoksi tapahtuvat poissaolot eivät kuulu tässä ohjeessa kuvatun korvausmenettelyn piiriin.

Opiskelijoita tulee kohdella poissaoloissa ja korvaavuuksissa tasa-arvoisesti opiskelijasta ja opetushenkilöstä riippumatta. Epäselvissä tilanteissa opiskelija ja/tai opettaja voi olla yhteydessä koulutusjohtajaan.